KONTAKT

Email: reditelka.pacov@seznam.cz
Tel: (+420) 565 442 937
Ředitelka: (+420) 603 513 921

Domů » Levé menu » Církevní mateřská škola JONÁŠ » O nás

O nás

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

 

              Jak již naše motto napovídá, základním posláním CMŠ Jonáš je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily a kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný rozvoj. Společně vytvářet prostředí, kde lze poznat sílu přátelství a zažívat, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme.

 

Jak to všechno začalo aneb stručná historie naší školky

             CMŠ Jonáš vznikla 1. 9. 1991 jako křesťanská třída při tehdejší Mateřské škole Za Branou 870, Pacov. V roce 1993 se osamostatnila, získala právní subjektivitu a v našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu. V roce 1997 byla její činnost rozšířena o středisko volného času. Můžeme si ji pamatovat pod názvem CMŠ a SVČ Pacov. V roce 2014 došlo k oddělení SVČ a mateřská škola nyní již vykonává pouze činnost předškolního zařízení. Od 1. 9. 2016 došlo ke změněně sídla a místa poskytování školy. Nyní se nachází na adrese Jatecká 571, Pacov.

 

Kdo jsme?

         Jsme jednotřídní škola rodinného typu, věkově smíšená, s celodenním provozem. Jsme otevření všem dětem bez rozdílu z věřících i nevěřících rodin. Nabízíme osobnostně orientovanou prožitkovou předškolní výchovu, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar. Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřeností mezi školou, dětmi i rodiči.

 

Jak to u nás chodí

              Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a rozmanitá, odpovídá individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Dětem jsou nabízeny aktivity spontánní i řízené, v poměru odpovídajícím jejich konkrétním schopnostem a potřebám. S ohledem na vývojovou úroveň a individuální možnosti jsou děti při řízené činnosti rozdělovány do skupin (do 4,5 let a od 4,5 let).

              Řízené i spontánní aktivity jsou vzájemně vyvážené. Snažíme se v dětech probouzet aktivní zájem, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Děti mají dostatek podnětů, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, dovednostmi a byl podporován jejich individuální rozvoj. Zaměřujeme se na podporu prosociálního chování, snažíme se rozvíjet jejich vzájemné vztahy, podporujeme jejich rozvoj řeči a jsou seznamováni se vším, co je pro jejich život důležité.

 

Školní rok 2020/2021

            Tento školní rok naší školku navštěvuje 24 dětí, z toho 9 děvčat a 15 kluků. Třídní vzdělávací plán pro tento rok je "Nová dobrodružství s Míšou Kuličkou, aneb po celý rok do přírody jen krok!"

 


Připojené soubory

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru