KONTAKT

Email: reditelka.pacov@seznam.cz
Tel: (+420) 565 442 937
Ředitelka: (+420) 603 513 921

Domů » Levé menu » Církevní mateřská škola JONÁŠ » Aktuality » Informace k provozu CMŠ Jonáš od 12. dubna 2021 do odvolání

Informace k provozu CMŠ Jonáš od 12. dubna 2021 do odvolání

Dle mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění bude umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání:

 1.  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině do 15 dětí,
 2.  dětem mateřské školy, pro které není PV povinné, a to ve své kmenové MŠ, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mateřská škola bude otevřena od 7:00 – 15:30

Děti přicházejí do školky zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.)

Hygienická opatření:

 • 2x týdně testování dětí a zaměstnanců metodou AG test, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Pravidelné mytí rukou, používání jednorázových papírových ručníků.
 • Povinné nošení respirátoru - zaměstnanci, přivádějící osoby.
 • Děti v MŠ roušky ani respirátory nosit nemusí.
 • Homogenní skupina dětí.
 • Pravidelné větrání a desinfekce povrchů.

Testování dětí:

 • Testování dětí bude probíhat antigenními testy vždy v pondělí a ve čtvrtek. 
 • V tuto dobu, prosím, přivádějte děti do MŠ mezi 7:00 – 7:45.

Pokud dítě nebude v den testování přítomno v MŠ, bude mu test proveden v 1. den opětovného příchodu do MŠ.

Testovací místnost:     ředitelna MŠ

Před testováním:

 • Než do MŠ přijdete, zkontrolujte, zda dítě nejeví nějaké příznaky onemocnění.
 • Před 1. testováním si s dítětem pusťte video https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=6s, abyste věděli, jak testování pomocí LEPU testu bude probíhat. Proberte s ním veškeré otázky, aby vědělo, že není se čeho bát.

Průběh testování:

 • Do testovací místnosti vstupujte jednotlivě, vždy dítě a zákonný zástupce, popř. pověřená doprovázející osoba.
 • Antigenní test se provádí samoodběrem, v případě mladších dětí s dopomocí rodiče. D, tj. pí. učitelka, aplikuje pouze roztok.
 • Vydání testu – samoprovedení testu – po 15 min. vyhodnocení testu.

Postup:

 1. Desinfekce rukou.
 2. Základní info o průběhu testování.
 3. Obdržení jedné testovací sady, její rozbalení a příprava všech komponentů.
 4. Dítě si stahuje roušku a provádí za pomoci rodiče samoodběr dle pokynů. Instruktážní leták ke stažení zde.
 • Zasunutí výtěrové tyčinky na kraj nosní dírky (celá hlavička tyčinky) a jemně 5x otočit v jedné nosní dírce, 5x tou samou tyčinkou v druhé nosní dírce. Dítě si opět nasadí roušku.
 • Otevření vyhodnocovací karty.
 • Vsunutí výtěrové tyčinky do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).
 • Odstranění lepícího proužku.
 • Nakapání 6 kapek přiloženého roztoku (dohlížející osoba – pí. učitelka).
 • Otočení tyčinkou 2x tam a zpět.
 • Uzavření vyhodnocovací karty, lehké přimáčknutí.
 • Odchod ven, nebo do chodby, kde je nutno počkat 15 min. na výsledky testu.
 1. Vyhodnocení

Po 15 minutách dohlížející osoba vyhodnotí test a zapíše do seznamu testovaných.

Jedna čárka = negativní, dítě jde do MŠ.

Dvě čárky = pozitivní test.

Dohlížející osoba vystaví potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce nebo doprovázející osoba s dítětem odchází z MŠ. Zákonný zástupce je povinen informovat lékaře dítěte, který následně rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku.

Přehled návazných postupů antigenního testování ke stažení zde.

Nejčastější dotazy ohledně testování naleznete zde.

Prosíme, aby si děti do školky přinesli všechny své úkoly, pracovní listy a výrobky, moc se na ně s Míšou Kuličkou těšíme!


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru