KONTAKT

Email: reditelka.pacov@seznam.cz
Tel: (+420) 565 442 937
Ředitelka: (+420) 603 513 921

  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
O NÁS

CMŠ JONÁŠ

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

 

Základním posláním Církevní mateřské školy JONÁŠ je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný osobnostní rozvoj i rozvoj duchovní. 

Prioritou obou škol jsou otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace. Chceme společně poznat sílu přátelství a zažít, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme.Že je stále s námi Někdo s velkým N, který nás nikdy neopustí, komu na nás nesmírně záleží a má nás všechny bezpodmínečně rád.

S ním nikdy nejsme sami.

 

Trocha historie:

CMŠ Jonáš byla původně založena od 1. 9. 1991, jako křesťanská třída při tehdejší městské mateřské škole Za Branou 870, Pacov. Z této třídy Biskupství českobudějovické zřídilo Církevní mateřskou školu Pacov (CMŠ) jako alternativní model výchovné péče, zaměřený na sociální učení ve věkově smíšené skupině s integrací postižených dětí. Škola byla zařazena k 1. lednu 1992 do sítě škol a o rok později získala právní subjektivitu. V našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu. 

Od r. 1997 byla činnost naší CMŠ ještě rozšířena o Středisko pro volný čas dětí a mládeže, zaměřené převážně na křesťanské zájmové činnosti. Od 29. 6. 2006 došlo ke změně názvu Církevní mateřské školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeže na Církevní mateřskou školu a Středisko volného času Pacov, a také ke změně právní formy, a to z církevní organizace na ŠPO.

Vzhledem k rozšíření činnosti střediska volného času došlo od 1. 1. 2014 k převodu školské činnosti zájmového vzdělávání na novou školskou právnickou osobu Středisko volného času Pacov a stávající školské zařízení bylo přejmenováno z CMŠ a SVČ Pacov na Církevní mateřskou školu Pacov, která vykonává již pouze činnost předškolního zařízení.

Od 1. 9. 2016 dochází k přestěhování sídla a místa poskytování CMŠ do jednoho z pavilónů MŠ Jatecká na adrese Jatecká 571, Pacov. V souvislosti s přestěhováním došlo také k navýšení max. kapacity počtu dětí z 22 na 28. K tomuto datu také došlo ke změně názvu školy z CMŠ Pacov na CMŠ Jonáš.

 

Od 1. 1. 2014 fungují již dvě samostatné ŠPO: 

Církevní mateřská škola JONÁŠ

IČO:47 224 576                                                                                                                                                                     

vykonává činnost předškolního zařízení.

 

Středisko volného času SÍŤ

IČO:02 451 531                                                                                                                                                                                   

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Více informací zde.

navsteva-telocvicny-2013-17-.jpg
img
36282631
skolka-007.jpg
loader Načítám...