KONTAKT

Email: reditelka.pacov@seznam.cz
Tel: (+420) 565 442 937
Ředitelka: (+420) 603 513 921

  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Práce našich dětí
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
  • Fotografie z akcí pro děti
O NÁS

CMŠ JONÁŠ

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

 

SVČ SÍŤ

Motto: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich"           (Mt 18,20)

 

Základním posláním Církevní mateřské školy JONÁŠ je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný osobnostní rozvoj i rozvoj duchovní. 

Prioritou obou škol jsou otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace. Chceme společně poznat sílu přátelství a zažít, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme.Že je stále s námi Někdo s velkým N, který nás nikdy neopustí, komu na nás nesmírně záleží a má nás všechny bezpodmínečně rád.

S ním nikdy nejsme sami.

 

Trocha historie:

Společenská situace po roce 1989 otevřela možnosti široké výměny názorů, formulování nových programů i požadavků jednotlivých skupin. Začala vznikat různá experimentální zařízení včetně školských zařízení. Tak vznikla v Pacově od 1. 9. 1991 křesťanská třída při tehdejší státní mateřské škole Za Branou 870. (V jednom z jejích pavilonů, kde byla původně jeslová třída.) Více zde.

 

Od 1. 1. 2014 fungují již dvě samostatné ŠPO: 

Církevní mateřská škola JONÁŠ

IČO:47 224 576                                                                                                                                                                     

vykonává činnost předškolního zařízení.

 

Středisko volného času SÍŤ

IČO:02 451 531                                                                                                                                                                                   

vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.

41.jpg
img
img
img
loader Načítám...